[Video] Tin Tức Quy Hoạch Phát Triển Long An

Long An là một tỉnh ở miền nam Việt Nam có vị trí chiến lược , là nơi kết nối giữa vùng kinh tế trọng điểm phía nam…..

Long An là một tỉnh ở miền nam Việt Nam, có vị trí chiến lược , là nơi kết nối giữa vùng kinh tế trọng điểm phía nam nơi sản xuất một nữa sản lượng công nghiệp của cả nước với vùng đồng bằng sông cửu long một vựa lúa lớn nhất cả nước.

Tỉnh Long An cũng là nơi tiếp giáp TP HCM trung tâm của đầu tàu kinh tế của cả nước hơn nữa giờ xe ô tô, đó là điều kiện thuận lợi mà không phải địa phương nào cũng có được để phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ….

0909 869 378